036-30 20 10 – TELEFONJOUR DYGNET RUNT

Planera begravning

Planera begravning – hur gör jag nu?

När någon i sin närhet dör så stannar tiden och ingenting blir längre som förut. Att förlora någon man älskar och sedan behöva ordna en begravning kan vara mycket överväldigande. Mitt i sorgen finns det också många praktiska frågor som behöver ordnas och hanteras. Vi är här för att hjälpa er genom hela processen och vi har stark vilja och ambition att stödja er vid det personliga avskedet av den som ni har förlorat.

Boka tid för ett besök

Ett första steg är att boka en tid med oss för besök . Redan i det samtal kan vi gå igenom en del för att förbereda inför vårt möte. Många tycker det personliga mötet på begravningsbyrån ger en extra trygghet, medan andra föredrar att vi har video- eller telefonmöte. Vi för också hembesök utan extra kostnad.

När vi kommer överens om att träffas är det viktigt att ni inte känner någon stress utan tar er tid. Vissa föredrar att vänta några dagar innan mötet medan andra känner sig redo att börja ordna begravningen nära inpå dödsfallet. Det är många beslut som behöver tas och alla era val ska kännas rätt.

Inför vårt möte

Här kommer ett par saker som man kan tänka på inför vårt möte och som vi kommer att gå igenom.

Plats och tid för begravningen: Att välja rätt plats och tidpunkt är viktigt för en minnesfull begravningsceremoni som respekterar den avlidnes de anhörigas önskemål. Det är viktigt att ta hänsyn till personliga övertygelser och seder i valet av ceremoniplats. Det kan vara i en kyrka, ett kapell eller annan lämplig plats såsom ett vackert trädgårdsområde eller en privat hemmiljö.

Typ av begravningsceremoni (religiös, borgerlig eller annat alternativ): Begravningsceremonin är en viktig och personlig stund då anhöriga och vänner har möjlighet att ta farväl av den avlidne. Valet mellan religiöst, borgerligt eller annat alternativ görs utifrån den avlidnes livsåskådning, önskemål och personlighet. För de som är medlemmar i Svenska kyrkan är det vanligt att välja en begravning i Svenska kyrkans ordning, medan andra kanske föredrar en borgerlig begravning. Att välja rätt ceremoni är en viktig del av begravningsprocessen för att på rätt sätt hedra minnet av den avlidne.

Officiant (präst, borgerlig eller annan representant): Officianten leder begravningsceremonin och kan vara en präst, borgerlig förrättare eller någon annan som representerar den avlidnes tro eller övertygelse. Valet av officiant påverkar ofta karaktären av begravningen. En präst brukar följa givna religiösa riter och traditioner, medan en borgerlig förrättare följer önskemål från de anhöriga och det personliga minnet av den avlidne.

Jordbegravning, kremering eller direktkremation: Valet mellan jordbegravning och kremering görs utifrån den avlidnes och de anhörigas önskemål.

Val av kista och urna: Kistan och urnan väljs för att passa den avlidnes personlighet och stil. Det finns många olika alternativ att välja mellan vad gäller material och design.

Gravplats: Gravplatsen väljs utifrån den avlidnes och de anhörigas önskemål, samt tillgänglighet på begravningsplatsen.

Sångval och musik: Musiken och sångvalet under ceremonin väljs för att reflektera den avlidnes personlighet och intressen.

Dödsannons: Dödsannonsen är ett offentlig meddelande om personens bortgång och innehåller information om begravningen samt eventuella önskemål om blommor eller donationer.

Programblad, tackkort: Programbladet ger en översikt över ceremonins gång, medan tackkortet skickas till gästerna efter begravningen som ett sätt att visa uppskattning för deras närvaro och stöd.

Blommor: Blommor används både som dekoration och som en symbolisk gest för att hedra den avlidne. Det är vanligt att man har kistdekoration och har man en begravningsakt med urn så kan man istället ha en urndekoration.

Minnesstund (sammankomst efter begravningen med mat och dryck): Minnesstunden är en tid för anhöriga och vänner att samlas och minnas den avlidne tillsammans över mat och dryck.

Gravsten eller inskription på befintlig sten: Valet av gravsten eller inskription (textkomplettering) på en befintlig sten görs för att hedra och minnas den avlidne.

Juridik: Det är viktigt att hantera juridiska frågor i samband med dödsfallet, såsom bouppteckning, arv och eventuella testamente.

Du kan ringa oss på 036- 30 20 10 för att få råd och information och för att boka tid för ett möte.

Fredrika Moreau

Fredrika Moreau

Begravningsentreprenör
och borgerlig officiant.

036-30 20 10
fredrika@fredrikabegravning.se

Minnesrummet

Här kan du minnas och hedra nära och kära,
ge blommor och anmälan dig till minnesstund

Juridik

Vi erbjuder hjälp med bouppteckning, arvskifte
bodelning och förvaltning av dödsbo.

Kontakta oss