036-30 20 10 – Telefonjour dygnet runt. Alltid öppet.

JURIDIK

Familjejuridik

 

I samband med dödsfall kan vi hjälpa er med bouppteckning, boutredning, arvskifte, bodelning, förvaltning.

Vi upprättar också dokument såsom testamenten, äktenskapsförord, samboavtal och gåvobrev mm.

Du kan ringa oss på 036- 30 20 10 för att boka tid för ett möte.

 

Éric Moreau - begravningsrådgivare

Éric Moreau

Familjejuridik
Begravningsrådgivare

036-30 20 10
eric@fredrikabegravning.se

Frågor och svar

Vad är en bouppteckning?

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder.

I bouppteckningen ska det framgå vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar. Var den avlidna personen gift ingår också den efterlevandes tillgångar och skulder. Samboegendom ska också anges i bouppteckningen om sambon begär bodelning.

Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Registrerad bouppteckning behövs ofta för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto eller era gemensamma konton.

Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet.

Vad är arvskifte?

Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga delägare i ett dödsbo. När någon avlidit ska dödsboets eventuella skulder betalas och ibland en bodelning göras.

Ett arvskifte innebär att de tillgångar som återstår därefter delas ut mellan delägarna i dödsboet. Efter att en eventuell bodelning har gjorts och alla skulder är betalda kan tillgångarna i dödsboet delas ut mellan dödsbodelägarna.

Samtliga delägare ska underteckna en handling som visar att ett arvskifte har ägt rum. Skatteverket får inte hjälpa till med arvskiften.