036-30 20 10 – TELEFONJOUR DYGNET RUNT

Juridik

Vi hjälper er med bouppteckningen

Vi erbjuder hjälp med bouppteckning, arvskifte, bodelning och förvaltning av dödsbo efter ett dödsfall. Vi hjälper även till med att skapa dokument som testamenten och gåvobrev.

Kontakta oss på 036-30 20 10  för att boka ett möte.

 

Bouppteckning

Efter dödsfallet är det viktigt att snabbt gå igenom boet och fastställa vem som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som finns. Detta gör man genom att upprätta en bouppteckning.

Bouppteckningen ska påbörjas inom tre månader från dödsdagen och skickas till Skatteverket. Bouppteckningen fastställer vilka personer som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som finns i dödsboet, samt vilka personer som är berättigade att ärva.

Bouppteckningen kan vara mer eller mindre komplicerad och om man inte har den juridiska kompetensen rekommenderas man att söka hjälp. 

Formulär och information om bouppteckning kan beställas eller laddas ner från Skatteverkets hemsida. Om boet endast innehåller tillräckligt med tillgångar för att täcka kostnaden för begravningen och gravsten kan man i stället ansöka om att göra en dödsboanmälan hos kommunen.

Men om boet innehåller en fastighet måste en bouppteckning alltid göras.

Arvskifte

Ett arvskifte är en process där tillgångarna i ett dödsbo fördelas mellan dödsbodelägarna. Det är ett privat avtal mellan alla delägare i boet och sker efter att eventuella skulder har betalats och en eventuell bodelning har genomförts.

Ett arvskifte innebär att de tillgångar som finns kvar i boet fördelas mellan delägarna enligt avtalade regler. Detta kan ske genom testamente eller lagstadgade regler om arvsfördelning. Efter att alla skulder är betalda och en eventuell bodelning har gjorts, kan tillgångarna i dödsboet delas ut mellan dödsbodelägarna.

Det är viktigt att alla delägare undertecknar en handling som visar att arvskiftet har genomförts. Skatteverket kan inte hjälpa till med arvskiften, det är upp till delägarna att göra det. Om man behöver hjälp med arvskiftet, rekommenderas att man tar hjälp av någon med juridisk kompetens för att säkerställa att processen genomförs korrekt. 

Testamente

Många väljer att upprätta ett testamente för att säkerställa att deras önskningar om arv och fördelning av tillgångar efter döden följs.
Familjesituationen är idag ofta mer komplicerad än tidigare och det finns många skäl till varför man skulle vilja upprätta ett testamente.
De vanligaste anledningarna är för att skydda sin make/sambo, göra barnens arv till enskild egendom och ändra arvsordningen.

Oavsett skälen för att skriva ett testamente, kan det vara bra att man tar hjälp av någon med juridisk kompetens. Det är lätt att göra misstag när man skriver ett testamente och det finns många lagar och regler som påverkar arvsfrågor. En person med juridisk kompetens kan hjälpa dig att skapa ett testamente som passar personens önskemål och förutsättningar och säkerställa att det är i enlighet med gällande lagar.

Originaltestamenten är inte registrerade hos någon myndighet och det är viktigt att originalet finns kvar och kan hittas vid ett dödsfall. Det är därför viktigt att man förvarar sitt testamente på ett säkert sätt och att en kopia inte räcker.

Framtidsfullmakt

Från den 1 juli 2017 finns det en lag som gör det möjligt för privatpersoner att skapa en fullmakt som kommer att gälla i de fall då man på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina egna angelägenheter.

Denna fullmakt kallas framtidsfullmakt och innebär att man utser en person att sköta ens angelägenheter i dessa situationer. Framtidsfullmakten är tänkt att vara ett alternativ till att utse en god man eller förvaltare och ger enskilda personer större möjlighet att ha inflytande över sina ekonomiska och personliga angelägenheter.

Det finns vissa formella krav som måste uppfyllas för att en framtidsfullmakt ska vara giltig. Det är därför rekommenderat att man tar tar hjälp för att skapa en giltig framtidsfullmakt.

Minnesrummet

Här kan du minnas och
hedra nära och kära

Anmälan minnesstund

Här kan du anmäla dig
till en minnesstund

Tänd ett ljus

Tänd ett ljus
eller dela ett minne

Kontakta oss